Terms

Terms

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten, datacompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software is eigendom van BabyBallers Belgium. In lijn met de Belgische wetgeving rond Copyrights is het niet toegestaan om materiaal van de website te reproduceren, te kopiëren, te verspreiden, op te slaan of op enige andere wijze te hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij BabyBallers Belgium hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Disclaimers: 

BabyBallers Belgium geeft geen garantie of verklaring dat de website aan uw eisen voldoet, dat deze van bevredigende kwaliteit is, dat deze geschikt is voor een bepaald doel, dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat deze compatibel is met alle systemen, dat deze veilig is en dat alle verstrekte informatie juist is. Wij geven geen garantie op specifieke resultaten van het gebruik van onze service. Hoewel BabyBallers Belgium redelijke inspanningen doet om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij van fouten, virussen en andere malware, worden alle gebruikers geadviseerd om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.

Beperking van de aansprakelijkheid:

Voor zover wettelijk toegestaan aanvaardt BabyBallers Belgium geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte, al dan niet voorzienbare, schade, met inbegrip van enige indirecte, gevolg-, bijzondere of exemplaire schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie die daarin is opgenomen. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat hij de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.

Scroll naar boven