FAQ

FAQ's

Mijn kinderen vallen in 2 verschillende leeftijdscategorieën: kunnen we ze toch samen op hetzelfde moment inschrijven?

BabyBallers deelt bewust de kindjes op in 3 leeftijdscategorieën. De oefeningen en het tempo gaat mee met de vaardigheid en het leervermogen van het kind. Om die reden is het in de regel niet mogelijk om leeftijden te mengen. Zit er minder dan een jaar verschil tussen, dan valt dit wel te proberen.

Hebben we –eens we starten met een lessenreeks- automatisch voorrang voor de volgende lessenreeks?

Dat is de bedoeling inderdaad. In die zin is het (blijvend) voordeel voor de eersten. Halfweg de lessenreeks zal je uitgenodigd worden om te hernieuwen, enkele weken voor het einde van de reeks zullen de inschrijvingen opengesteld worden voor nieuwe leden.

Wat gebeurt er als we op de wachtlijst staan?

Als het klasje waarvoor je wou inschrijven volzet is, kom je op de wachtlijst te staan. Mocht iemand bv door medische redenen wegvallen, dan word je verwittigd (in volgorde van inschrijving). Je wordt ook eerst verwittigd zodra er voor een volgende reeks plaatsen vrij zijn. Bij voldoende mensen op de wachtlijst kan er een extra reeks worden geprogrammeerd.

Als een lessenreeks niet doorgaat, krijgen we dan ons geld terug?

Mocht dat het geval zijn omdat we een beduidend groot tekort aan inschrijvingen hebben, dan krijg je uiteraard je inschrijvingsgeld terug. Ingeval van overmacht, zullen we naar een alternatieve oplossing of startdatum kijken.

Is er mogelijkheid om een proefles te volgen?

Uit eerdere ervaring weten we dat een reeks heel snel volgeboekt is, mochten we dat doen. Maar ook dat er dan nogal wat inschrijvingen onvoldoende ernstig zijn overwogen, waardoor anderen de kans hebben gemist. Daarom doen we dat dus niet. We garanderen een professionele les(gever), inhoud en aanpak, en we houden rekening met de aard van ieder kind (iedereen krijgt bij BabyBallers gelijke aandacht).


Kunnen we een korting krijgen met onze ziekenbond?  

Dit is voor het seizoen 2021-2022 nog niet voorzien, maar het is een optie die wordt bekeken voor de toekomst.   


Kunnen we een tegemoetkoming krijgen via onze ziekenbond?

Dat kan. Via de inschrijfmodule kan je zelf je eigen attest opvragen.

Kan ik onze peuter inschrijven als hij/zij nog geen 18 maanden oud is bij de start?

Je zal merken dat je hier en daar ook 16 maanden als startleeftijd terugvindt, bv op de Engelse website. Toch weten we uit ervaring dat 18 maanden vroeg genoeg is. We zullen dit niet met een vergrootglas bekijken maar rekenen op het gezond inschattingsvermogen van jou als ouder. Sommige kindjes zijn ‘vroeg aan’ en op motorisch vlak rijper dan gemiddeld, andere zijn motorisch wat trager qua ontwikkeling maar verstandelijk dan weer rijper. Bij BabyBallers wordt op beide aspecten van ontwikkeling gewerkt.

Wat moeten we meebrengen?

Liefst wat goed humeur, en voorts enkel sportschoenen geschikt voor de sportzaal (let wel: je kan als ouder gewoon op je kousen meelopen, dat is geen probleem).

Moeten we een BabyBallers voetbaluniform kopen om te mogen deelnemen?

Neen, dat is niet verplicht. Wij zullen de mogelijkheid bieden tot het aankopen van shorts en shirts en ook andere BabyBallers artikelen via de website, maar verplicht is het dus niet.

Moet je steeds voor een volledige reeks inschrijven?

Kort en krachtig, ja. 

Kan ik inschrijven voor meerdere reeksen na mekaar?

Nee, dat is nu nog niet mogelijk. Het kan dat we, na evaluatie, dit nog aanpassen maar vooralsnog houden we het bij reeks per reek

Kan ik nog inschrijven terwijl de lessenreeks al loopt?

Ja, dat kan zolang het maximum aantal kindjes niet is bereikt, en uiteraard betaal je dan enkel voor de lessen die nog volgen.

Kan ik mijn kindje inschrijven ‘week om week’?

We begrijpen dat dit voor gescheiden ouders een logische vraag is, maar jammer genoeg kunnen we daar omwille van organisatorische redenen niet aan tegemoet komen.

Wat indien ik bij inschrijven al weet dat ik een week niet zal kunnen komen?

Ook hier kunnen we om organisatorische redenen geen betalingskorting voor voorzien.

Kan ik na inschrijving en betaling nog annuleren?

Dat is niet mogelijk, tenzij in heel specifieke gevallen (bv ziekte of ongeval, met doktersattest).

Is ons kindje verzekerd zodra ingeschreven?

Inderdaad, nog voor de aanvang van de les zal jouw kindje via onze vzw Sportkdis verzekerd zijn. Niet dat er veel fout kan lopen, gezien BabyBallers met de meest veilige materialen op de markt werkt, en er geen halsbrekende oefeningen staan te wachten, maar toch: veiligheid gaat voorop. De voorwaarden vind je elders op onze site terug.

Wat ingeval een les wordt afgelast?

In principe is dit nooit de bedoeling maar je weet inderdaad nooit. Mocht dit dus gebeuren dan wordt de les ingehaald op een ander moment. En mocht ook dit om een of andere manier niet mogelijk zijn dan wordt de prijs van die les uiteraard teruggestort.

Corona 1 : Wat gebeurt er als de lessen door Corona maatregelen niet kunnen starten? Of als er plots voor (on)bepaalde tijd geen lessen meer mogen doorgaan?

Dan worden de lessen opgeschort voor de duur van de Corona-maatregel. U verliest dus geen geld en de reeks wordt gewoon verdergezet zodra het weer mag. Zou ingeval van een beduidend lange Corona-pauze uw kindje ondertussen geen baby- maar een miniballer, of geen mini- maar een baller geworden zijn, dan passen we dat aan. Samen krijgen we Corona klein!

Corona 2 : Is het überhaupt veilig om mee te doen?

Veilig spelen en sporten staat ook bij BabyBallers voorop. Eerst en vooral is het uw eigen gemeente zelf die ons de in acht te nemen maatregelen binnen de sporthal voorschrijft. Sportskids vzw ontsmet tussen de sessies door ook alle gebruikte materiaal. Mondkapjes voor de ouders zijn aan te raden (of verplicht, al naargelang van de locatie & timing). Samen krijgen we Corona klein!

Scroll naar top